Sąlygos ir nuostatos


1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai mes gauname Jūsų užsakymą ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal LR įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Jūs privalote apmokėti už užsakytas prekes iš karto darydami užsakymą, arba atvykus kurjeriui, ar atsiimant iš terminalo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis šia e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką ar panašią prekę, o Jums nesutikus, grąžinti sumokėtus pinigus per 1-3 darbo dienas.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Daiktų grąžinimas.

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs.

8.5. Kai grąžinama nauja nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška ar panašia preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, arba Jūs nenorite keisti, Mes per 1-3 darbo dienas grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė.

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis ar įmones, kurioms šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui, t.y. asmenims/ įmonėms teikiančioms prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.

11.3. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, kurį duodate tada, kai registruojatės šioje e-parduotuvėje, ir tada, kai patvirtinate sudarytą sandorį, t.y. kai paspaudžiate "Užsakyti". Jūs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis duodate visiškai savanoriškai, tačiau nedavę sutikimo negalėsite prisiregistruoti e-parduotuvėje ir joje pirkti.

11.4. Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą arba paprašyti, kad mes:

- ištrintume Jūsų duomenis. Prašymas ištrinti duomenis nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Duomenų ištrynimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

- ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymo trukmę arba apimtį. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams

- Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiek visa apimtimi, tiek konkrečiu tikslu. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Prieštaravimo pareiškimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

- patikslintume ar ištaisytume Jūsų asmens duomenis- tai Jūs galite padaryti ir patys prisijungę e-parduotuvėje ir naudodami kortelę „MANO DUOMENYS“;

- pateiktume informaciją apie mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtį.

11.5. Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol panaikinama e-parduotuvėje esanti naudotojo paskyra. Naudotojo paskyra gali būti panaikinta Jums prašant, atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, pareiškus prašymą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba paprašius, kad duomenys būtų ištrinti. Tokiu atveju mūsų sistemose (t. y. el. parduotuvės užsakymų istorijoje, buhalterinėje programoje, bei buhalteriniuose popieriniuose dokumentuose) liks tik archyvų informacija apie Jūsų sandorius.

11.6. Mes galime pavesti tvarkyti asmens duomenis savo verslo partneriams, jei tai būtina sandoriams įvykdyti, pavyzdžiui, paruošti Jūsų užsakytas prekes ir jas išsiųsti arba perduoti parengtą komercinę informaciją (pastarasis atvejis susijęs su tais naudotojais, kurie sutiko gauti Naujienlaiškius). Naudotojų asmens duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus perdavimą šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, o tai reiškia, kad jais nebus dalijamasi su kitais subjektais tam, kad trečiosios šalys galėtų platinti reklaminę medžiagą.

11.7. Jūs galite prenumeruoti mūsų naujienlaiškius nurodę savo el. pašto adresą ir jį užsakę. Paspaudus "Užsakyti" Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais. Mes Jums galime siųsti naujienlaiškius, norėdami informuoti Jus apie naujausius pasiūlymus (pvz., naujas prekes, specialius pasiūlymus ar išpardavimą). Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspausdę naujienlaiškyje esančią nuorodą arba mus informavę skiltyje "Susisiekite su mumis" esančiais kontaktais/ nuorodomis.

11.8. Mūsų e-parduotuvėje yra „Facebook“ įskiepis. Jis žymimas „Facebook“ logotipu. Šis įskiepis tiesiogiai sujungia Jus su mūsų „Facebook“ profiliu. „Facebook“ sudaroma galimybė pagal Jūsų IP adresą nustatyti, kad Jūs lankėtės mūsų svetainėje. Jei Jūs lankotės mūsų svetainėje būdami prisijungę prie savo „Facebook“ profilio, „Facebook“ įrašys informaciją apie apsilankymą. Net jei nesate prisijungęs, „Facebook“ turi galimybę gauti su IP adresu susijusią informaciją. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad „Facebook“ neinformuoja mūsų apie duomenis, kuriuos surinko, ir apie tai, kaip juos naudoja. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Facebook“ privatumo užtikrinimo politiką, siūlome Jums tiesiogiai kreiptis į „Facebook“ arba susipažinti su „Facebook“ privatumo užtikrinimo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jei nenorite, kad „Facebook“ turėtų galimybę gauti informaciją apie Jūsų lankymąsi mūsų svetainėse, rekomenduojame Jums pirmiausia atsijungti nuo savo „Facebook“ paskyros.

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.